Herroepingsrecht

U hebt het recht dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen. 

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen(Bonovox Producties B.V. HODN Barrelkings, Daalderweg 20, 1507 DT Zaandam, Nederland , info@barrelq.com +31 0 752 073 027) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u dit contract herroept, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de gunstigste standaardlevering die wij aanbieden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terug. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons de herroeping van deze overeenkomst meedeelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen wanneer u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de toestand, eigenschappen en werking van de goederen.

"Tenzij anders overeengekomen door de partijen, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:
Overeenkomsten betreffende de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd, overeenkomsten betreffende de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden, overeenkomsten betreffende de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden indien de verzegeling na de levering is verwijderd, overeenkomsten betreffende de levering van goederen indien deze na de levering door hun aard onafscheidelijk vermengd zijn geraakt met andere goederen,
Overeenkomsten tot levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft, overeenkomsten tot levering van geluids- of beeldopnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling verwijderd is na levering, overeenkomsten tot levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten".


Annuleringsvoorwaarden

Consumenten hebben een herroepingsrecht van veertien dagen.

Herroepingsrecht
U hebt het recht dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de leverancier is, de laatste goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (Bonovox Producties B.V. HODN Barrelkings, Daalderweg 20, 1507 DT Zaandam, Nederland , info@barrelq.com+31 0 752 073 027) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing deze overeenkomst te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terug. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan binnen veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen wanneer u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft het waardeverlies van de goederen alleen te betalen als dit waardeverlies te wijten is aan een controle van de toestand, eigenschappen en functionaliteit van de goederen die niet noodzakelijkerwijs met de goederen wordt teruggezonden.

"Tenzij anders overeengekomen door de partijen, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:
Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument nodig is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd,
Overeenkomsten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden,
Overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd, Overeenkomsten voor de levering van goederen indien deze na de levering door hun aard onlosmakelijk vermengd zijn geraakt met andere goederen,
overeenkomsten tot levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft, overeenkomsten tot levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd, overeenkomsten tot levering van kranten, tijdschriften of periodieken, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten".

FAQ

Wat zijn de geschatte levertijden?

De geschatte levertijd is afhankelijk van het bestelde product en het land waarnaar het verzonden moet worden. U kunt altijd contact met ons opnemen voor meer gedetailleerde informatie.

Wie levert mijn bestelling?

Wij leveren met DHL. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u van ons traceergegevens.

Hoeveel kost de verzending?

Verzending binnen Europa is gratis; met uitzondering van Zwitserland.

Buiten Europa zijn de verzendkosten afhankelijk van de grootte, het gewicht en het land van bestemming. U kunt te allen tijde een individuele offerte aanvragen voor het land van uw bestemming, mits dit niet onder onze standaard verzendregio's valt.

Kan ik mijn bestelling annuleren?
Ja, als uw bestelling nog niet is verzonden, kunt u deze annuleren. Log in op uw account en controleer de status van uw bestelling.

Recht van teruggave
De voorwaarden voor het recht van teruggave laten uw wettelijke rechten inzake herroeping onverlet.

Beschadigingen en problemen
Controleer uw bestelling bij ontvangst en neem onmiddellijk contact met ons op als het artikel defect of beschadigd is of als u het verkeerde artikel hebt ontvangen, zodat wij het probleem kunnen beoordelen en het in orde kunnen maken.

Ruilen
De snelste manier om er zeker van te zijn dat u krijgt wat u wilt, is om het artikel dat u hebt terug te sturen, en zodra de terugzending is geaccepteerd, een aparte aankoop te doen voor het nieuwe artikel.

Terugbetalingen
Zodra wij uw retourzending hebben ontvangen en geïnspecteerd, laten wij u weten of de terugbetaling is goedgekeurd of niet. Indien goedgekeurd, krijg je automatisch je geld teruggestort op je oorspronkelijke betaalwijze. Vergeet niet dat het enige tijd kan duren voordat uw bank of creditcardmaatschappij de terugbetaling heeft verwerkt en geboekt.